rysunki.me

żyjemy, obywatelu?

Rysunek ukazał się w „Bluszczu”, nr 2(41) luty 2012.

Żyjemy, obywatelu? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.