rysunki.me

zdanie „nie mam jednej ręki”

Zdanie „nie mam jednej ręki” znaczy: A) Nie mam ani jednej ręki. B) Nie mam jednej ręki – mam jedną rękę. C) Nie mam jednej ręki – mam dwie ręce.