rysunki.me

uniwersalny test

Rysunek ukazał się w „Bluszczu”, nr 2(41) luty 2012.

Uniwersalny test sprawdzający umiejętność odróżniania: - sukienki od spódnicy (dla mężczyzn) - strony prawej od lewej (dla kobiet). A) Sukienka jest po prawej a spódnica po lewej. B) Sukienka jest po lewej a spódnica po prawej.