rysunki.me

uchowaj nas, Panie

Od bezrefleksyjnego klepania modlitw… uchowaj nas, Panie.