rysunki.me

sonda

Sondaż ukazał się w “Newsweeku” 46/2008, 16 listopada 2008.

Czy w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie? A) Tak. B) Nie. C) Trudno powiedzieć.