rysunki.me

służba zdrowia

Rysunek ukazał się w „Newsweeku” 18/2011, 8 maja 2011.

A pani gdzie pracuje? W służbie zdrowia… Żyły wypruwam! Ha! Zabawne… To taki branżowy greps kardiochirurgów..? Nie… pielęgniarek.