rysunki.me

śledź

Rysunek ukazał się w „Newsweeku” 38/2009, 20 września 2009.

Śledź. Śledziona.