rysunki.me

referendum

A pan weźmie udział w referendum? Nie. Czyli popiera pan panią prezydent..? Nie. Nie jestem z Warszawy.