rysunki.me

post factum

Niestety, o tym, co faktycznie znaczy „post factum”, dowiedziałem się de facto dopiero po fakcie.