rysunki.me

podmiot i orzeczenie

Orzeczenie jest podmiotem. Wskaż podmiot i orzeczenie.