rysunki.me

parytet

Rysunek ukazał się w „Newsweeku” 29/2009, 19 lipca 2009.

On / Ona