rysunki.me

nieodrodna

Rysunek ukazał się w magazynie literacko-kulturalnym „Chimera”, nr 3/2013, marzec 2013.

Moje uszanowanie! Widzę, że w prypadku pani córki dorodność i nieodrodność idą w parze! O co mu chodziło? Mnie nie pytaj.