rysunki.me

nie ma ruchu w interesie

Nie wiem, jak to powiedzieć… Nie ma ruchu w interesie.