rysunki.me

najwyższa izba

Halo, czy dodzwoniłem się do NajwyższejIzby Kontroli? Tak, słucham. (Najwyższa Izba Troli)