rysunki.me

kredyty na telefon

Rysunek ukazał się w „Newsweeku” 24/2010, 13 czerwca 2010.

Kredyty na telefon. Telefony na kredyt.