rysunki.me

kieszonkowe

Za karę nie dostaniesz kieszonkowego! Marsz do swojego pokoju! Muszę koniecznie zdywersyfikować źródła moich dochodów… Kochany Święty Mikołaju!