rysunki.me

human resources

Rysunek ukazał się w magazynie literacko-kulturalnym „Chimera”, nr 1, grudzień 2012 - styczeń 2013.

Human resources