rysunki.me

dziadek

Więc cóż mógłbym dać swojemu wnuczkowi, jeśli mam 600 zł emerytury…?