rysunki.me

co wy tam szepczecie?

Co wy tam szepczecie? A nic, nic… Hi, hi.