rysunki.me

baltek

Jak ci na imię? Baltek. Bartosz czy Bartłomiej? Baltazar.