rysunki.me

badanie rynku

Czy według pani nasz produkt jest: A) Bardzo dobry, B) Dobry, C) Raczej dobry, D) Przeciętny, E) Raczej zły, F) Zły, G) Bardzo zły?