rysunki.me

ambaras

Z cyklu „przysłowia dostosowane do wymogów poprawności politycznej”: Bo w tym cały jest ambaras, żeby dówch / dwie / dwoje/ n (gdzie n >= 2) osób* chciało na raz. *niepotrzebne skreślić